Πληροφορίες

doodle-1

Περιγραφή έργου

Για αυτόν τον πελάτη, δημιουργήσαμε μια εταιρική σελίδα παρουσίασης της εφαρμογής για κινητά και web για τo έργο Sealoc της εταιρείας που προσφέρονται στην τοπική αλλά και παγκόσμια αγορά. Ο ιστότοπος είναι πλήρως βελτιστοποιημένος και ενισχυμένος με εργαλεία SEO, ενώ έχουν γίνει έρευνα και εργασίες για να ταξινομηθεί η ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα, η κατασκευή της σελίδας ολοκληρώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πλήρως συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.0, και βάση των προδιαγραφών της Δράσης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

doodle-1

Κατασκευή

Δημιουργία εταιρικής σελίδας

doodle-2

Πρόσθετες εργασίες

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας

Θέλεις Να Βάλεις και Εσύ
Την Επιχείρηση σου Online;