Εταιρική ταυτότητα

Δώσε Ταυτότητα στην Επιχείρηση σου

Κάνε την επιχείρηση σου να ξεχωρίσει, μεταδίδοντας ξεκάθαρα την κουλτούρα και στρατηγική σου στους πελάτες και συνεργάτες σου.

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να έχει μια μοναδική και ξεχωριστή παρουσία στο χώρο της αγοράς. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία μιας εταιρίας είναι το λογότυπο της, αλλά και ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τον πελάτη. Η ομάδα της GroovyGenie είναι εδώ για να σου προσφέρει αυτήν την διαφοροποίηση.

Εταιρική ταυτότητα

Μια σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να ξεχωρίσει, μεταδίδοντας ξεκάθαρα την κουλτούρα και στρατηγική της στους πελάτες και συνεργάτες της.

Λογότυπο & Σήμα

Το λογότυπο είναι συνυφασμένο με την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης που εκπροσωπεί και την κάνει αναγνωρίσιμη. Σου δημιουργούμε ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο που να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας σου, και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Γραμματοσειρά & Παλέτα χρωμάτων

Η σωστή επιλογή της γραμματοσειρά και χρωματικής παλέτας που θα χρησιμοποιεί η επιχείρηση σου για την επικοινωνία με το κοινό, πελάτες και συνεργάτες της, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εταιρική σου ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση σου θα προσδίδει το κύρος και μια ενιαία εικόνα σε όλα τα μέσα επικοινωνίας της, online & offline.

Επαγγελματική κάρτα

Μια καλή επαγγελματική κάρτα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για να δώσετε τις πληροφορίες σας σε πιθανούς ενδιαφερόμενους, αλλά μια ευκαιρία για να συνδεθείτε με κάποιον νέο ενδιαφερόμενο σε προσωπικό επίπεδο. Μια καλή επαγγελματική κάρτα είναι μια επέκταση του brand σας, που μεταφέρει τις σωστές πληροφορίες σχετικά με το ποιος είστε και τι μπορείτε να κάνετε με έναν αξέχαστο, δυναμικό και ουσιαστικό τρόπο.

Η επιτυχία σου
Ο στόχος μας

Η δημιουργία της εταιρικής σου ταυτότητας (branding) αποτελεί για εμάς ένα ιδιαίτερα σημαντικό και μείζονος σημασίας έργο. Άλλωστε, αυτή θα αποτελέσει την αρχική αλληλεπίδραση της επιχείρησης σου με πελάτες και συνεργάτες, ενώ παράλληλα θα μεταφέρει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της. Για αυτό το λόγο οφείλει να είναι μοναδική και να αναδεικνύει όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης σου. Θα σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε με τρόπο τέτοιο, ώστε η εταιρική σου ταυτότητα να είναι σύμφωνη με το “προφίλ” της εταιρίας σου και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σου.

Ολοκληρωμένη ταυτότητα

Συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση σου, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θέλεις να προσφέρεις, την κουλτούρα σου, τον πιθανόν ανταγωνισμό σου

Αναλύουμε και θα σου ετοιμάζουμε μια ολοκληρωμένη ταυτότητα για την επιχείρηση σου.

Σου δημιουργούμε το έγγραφο της εταιρικής σου ταυτότητας (brand guidelines), ώστε όλα τα μέλη της επιχείρησης σου να γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν την νέα ταυτότητα της επιχείρηση σου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε τα στοιχεία επικοινωνίας σου για να σε ενημερώσουμε για την υπηρεσία που θέλεις.    Με την αποστολή της φόρμας επικοινωνίας, αποδέχομαι την επικοινωνία από την GroovyGenie για το αίτημα μου