Εκτόξευση της επιχείρησης σου στις μηχανές αναζήτησης

Εκτός της διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησής σας, η στρατηγική SEO ή αλλιώς Seach Engine Optimization αποτελεί βασικό στοιχείο της παρουσίας σας στο διαδίκτυο.

Η βελτιστοποίηση SEO είναι διαδικασία, που για να έχει μόνιμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για μια επιχείρηση, απαιτεί ενέργειες δύο κατευθύνσεων, εσωτερικές και εξωτερικές.

Οι δύο κατευθύνσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται αποτελεσματικό SEO είναι η βελτιστοποίηση του κώδικα που παράγει την ιστοσελίδα (on-page SEO optimization) και ενέργειες που στοχεύουν στη γενική ενδυνάμωση του authority που έχει η ιστοσελίδα.

On-page βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Off-page βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Διαδικασία στρατηγικού πλάνου SEO

Αναζήτηση (SEM)

Έλεγχος και εργασίες site (βελτιστοποίηση δομής και κώδικα, τίτλων, εικόνων, κειμένων)

Δημιουργία ποιοτικών links/αναφορών προς την ιστοσελίδα ή το e-shop

Παρακολούθηση στατιστικών και ανάλυση

Υπηρεσίες προώθησης

Διαφημιστικές υπηρεσίες και λύσεις

SEO

400 /μήνα

SEO + Marketing

650 /μήνα

Basic Plan

$50.99 /Year

Advanced Plan

$100.99 /Year

Business Plan

$300.99 /Year

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε τα στοιχεία επικοινωνίας σου για να σε ενημερώσουμε για την υπηρεσία που θέλεις.